Storno poplatky

Zľava z ubytovania pre držiteľov „ORAVA card“: 5% Hotel a Apartmán GH, 5% Bungalov.
Ceny ubytovania sú bez miestneho poplatku 0,66 €/dospelá osoba/noc
Hotel si vyhradzuje právo zmeny cien
V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nieje možná ich kumulácia.
Chcek-in od 16:00 hod./ Chcek-out od 10:00 hod.

Storno poplatky

STORNO POPLATKY

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

Storno rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb – ubytovanie

 1. Vprípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:
  • 1 – 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie,
  • 6 – 14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 50% z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.
 2. Bez storno poplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 14 dní pred dňom ich prvého plnenia.


Stornovanie skupinových objednávok
(v prípade ubytovania: objednanie 10 a viac izieb)

 1. V prípade zrušenia objednávky alebo jej časti:
  • 1 – 14 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky / rezervácie.
  • 15 – 30 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 70% z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky / rezervácie.


Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením poskytovateľovi.

Storno sa uplatňuje aj v prípade, že objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná. Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: rezervacia@hotelorava.sk